Valouny, kam se podíváš

Jistě to znáte: jsou témata a motivy, ke kterým se člověk neustále vrací. V určitém období v tvorbě převažují, pak na čas zdánlivě upadnou v zapomnění, ale jednoho dne si uprostřed rozpracovanosti a hledání tvaru uvědomíte, že k nim znovu směřujete. Je to zvláštní spirála posunu v čase a cyklického opakování, vždy s mírným posunem formy a porozumění.

Příběh valounů v mojí tvorbě se začal odvíjet již téměř před deseti lety. Na začátku to byla hra, cvičení ruky na semináři kresby, aby opakováním linií získala jistotu při pohybu po velkém formátu. A uhel, který jsem si tehdy tak oblíbila. Chytlo mne to natolik, že nedlouho poté vznikla Energie. Linie jsem se pokusila převést též do oleje, ideální mi pro to připadaly velké schránky velevrubů. Výsledek nebyl tak intenzivní jako u uhlokresby, ale i tento obraz se časem prodal. Název byl Zeptej se velevrubů:

  

Mezitím se mi narodila dcerka, při péči o ní jsem ještě studovala, přestěhovala jsem se, takže na "velké umění" nebyl čas ani prostor. Olejomalba mne později inspirovala pro komiksovou seminární práci  O víle Rozárce a Velebném velevrubu.

Pak se přihodilo, že o již prodanou Energii projevila zájem další nakupující. Nakreslila jsem ji tedy znova. Bylo divné kopírovat samu sebe, protože novou verzi od té původní dělily asi čtyři roky a několik zásadních událostí. Neustále jsem bojovala s chutí udělat něco aspoň trochu jinak. Zařekla jsem se, že to je naposledy, co znovu dělám již jednou hotové. Nicméně vrátilo mi to chuť ke klasické kresbě a nastalo krátké období, kdy jsem vytvořila několik velkých uhlokreseb. S dcerkou za zády, které se pochopitelně rozmazávání uhlu také velmi líbilo:) Mezi jinými vznikla Rovnováha, obrazy už jsem tehdy nenabízela, takže ji mám doma dodnes.

  DSCN0765x Kamenná polévka

Krátce po narození druhé dcerky jsem vstoupila na Fler s prvními penály a taškami. Asi po roce a půl jsem nabídku rozšířila směrem k malým věcem. Mimo jiné jsem začala nabízet zápisníky v originálních obalech. A hle, valouny se vetřely znovu. Předposledním článkem v řetězci valounů je vektorová grafika Kamenná polévka, nová interpretace Rovnováhy.

Tři roky od dokončení Kamenné polévky se valouny dočkaly ztvárnění kombinovanou technikou (kresba štětcem + stříbrná fólie) a vznikla Stříbrná řeka. Samotnou mne zajímá, za jak dlouho a v jaké formě se valouny vrátí příště.

DSCN8737