Vesmírná galerie - Rozpínání vesmíru

K Vánocům jsem dostala knihu Vesmírná galerie od Johna Davida Barrowa. Autor se v ní zabývá významem obrazu ve vědě. Seznamuje nás s obrazy, které byly zásadní pro matematiku, fyziku, astronomii, biologii a další vědy.

Jednotlivé kapitoly jsou relativně krátké (nejčastěji 4-7 stran včetně obrázků). Díky tomu se kniha dobře čte a vešlo se do ní úctyhodné množství témat. První z celkem čtyř dílů má poetický název Hvězdy v tvých očích a zaměřuje se na astronomii. Vedle fotografií galaxií a mlhovin, které jsou několikrát prostřídány diagramy, mne velmi zaujal obrázek Eddingtonova balónu. 

Zdroj obrázku:  Zdroj obrázku: https://www.nature.com/articles/nature.2013.13379

Ilustruje rozpínání vesmíru. O co přesně se jedná, vysvětluje následující citace: "Můžeme zobrazit hvězdy a galaxie jakožto uložené na povrchu balonu, který se neustále nafukuje (...) Představme si, že povrch balonu je pokryt křížky označujícími galaxie. Nafukujme balon a pozorujme, co se děje. Každý křížek se vzdaluje ode všech ostatních křížků. Jsme-li umístěni na jednom z křížků, vidíme, jak se všechny ostatní od nás vzdalují, jako bychom byli ve středu vesmíru. Střed rozpínání fakticky vůbec neleží na povrchu rozpínajícího se balonu."1

Obrázek jsem si hned načrtla do skicáku, ve kterém si shromažďuji své nápady. Zbývalo jen počkat, až se nápad odleží. Původně jsem měla v plánu pod balóny umístit pozorovatele - drobné lidské figury, možná zvířata. Nakonec jsem ale usoudila, že vesmíry kolem sebe potřebují hlavně prostor (na další rozpínání).

Vznikla taška zdobená malbou tří vesmírů, lišících se barvou a velikostí. Když viděla malbu nejmladší dcerka, měla hned jasno: "Mami, ten nejmenší balónek jsem já, ten fialový jsi ty a ten největší je táta." I takhle by to mohlo být. A jistě by se našly i další symbolické významy. 

 DSCN4326w

Věřím, že tato taška dává prostor fantazii. A připomíná mi, o co mi od začátku šlo. Vyrábět doplňky, které překvapí, rozehrají fantazii a jsou (snad) střípkem umění, který má nositelka stále s sebou.

 

1BARROW, John David. Vesmírná galerie. 1. vydání, Praha: Dokořán, Argo, 2011, s. 86.