Liška před polárním kruhem aneb zírání na nadkrychli

V minulém blogu jsem psala o knize Vesmírná galerie, o kapitole popisující Eddingtonův balón (jakožto model rozpínání vesmíru). O nějakých 250 stran dál mne podobně zaujala kapitola Hyperkrychle - zviditelnění dalších rozměrů. 

Pojednává o Charlesi Howardu Hintonovi. Tento anglický matematik se podrobně věnoval studiu čtvrtého rozměru a vytvořil řadu jednoduchých obrázků, které přibližují, jak by mohly vypadat čtyřrozměrné objekty. Pro čtyřrozměrnou krychli vymyslel pojem teserakt.1 

DSCN4392wm 

Zdroj obr.: BARROW, John D. Vesmírná galerie. 1. vyd., Praha: Dokořán, Argo, 2011, s. 330. Zdroj obr.: https://www.johncoulthart.com/feuilleton/tag/charles-howard-hinton/  

V umění můžeme čtyřrozměrnou krychli vidět například na obraze Corpus Hypercubus od Salvadora Dalího.

Zdroj obrázku: https://www.johncoulthart.com/feuilleton/tag/charles-howard-hinton/

Českým ekvivalentem slova teserakt je výraz nadkrychle. Právě seznámení s těmito pojmy mne zavedlo novým směrem. Nejdříve jsem si vyhledávala obecné informace o čtyřrozměrných tělesech. Mnohostěny převedené do čtyřrozměrného prostoru se nazývají nadstěny. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem zjistila, že čtvrtým rozměrem to v matematice zdaleka nekončí. Nadkrychle je výchozím článkem řady n-krychlí, což jsou analogie krychlí ve více rozměrech.2 Jejich zobrazení, kombinující pavučinkové linie a různě barevné puntíky, mne opravdu nadchla. Tady je několik ukázek:


ennerakt- devíti rozměrná analogie krychle                              okterakt- osmi rozměrná analogie krychle                              

 

 Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ennerakt                                                   Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Okterakt 

 

dodekerakt- dvanácti rozměrná analogie krychle

 

Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dekerakt

Nechala jsem se těmito kouzelnými geometrickými obrazy inspirovat a nakreslila jsem fixem kruhovou strukturu. Napodobit obrovské množství linií by bylo náročné a pro řezačku neproveditelné, proto jsem narýsovala jen menší množství silnějších linií. 

Obrázek jsem upravila v počítači a nechala vyřezat. Umístila jsem ho na přední panel kabelky a dozdobila různě barevnými puntíky. Pak už zbývalo jen doladit zbytek kompozice. Původně mělo jít o geometrické Slunce nad podobně ztvárněnou krajinou (s názvem Geometrické záření). Po váhání jsem doplnila lišku - pozorovatele, aby obrázek nepůsobil stroze a chladně. Liška před polárním kruhem byla dokončena.

DSCN4388w

 1BARROW, John David. Vesmírná galerie. 1. vydání, Praha: Dokořán, Argo, 2011, s. 330.

225nadstěn, 2021, WIKIPEDIE, otevřená encyklopedie, [online],[cit. 2024-4-8]. Dostupné z https://cs.wikipedia.org/wiki/5nadst%C4%9Bn