Setkání s jarem na Jenčově

Dnešní první jarní výlet jsme nasměrovali na Křivoklátsko. Navštívili jsme zříceninu hradu Jenčov, která se nachází na okraji NPR Vůznice. Od silnice spojující Nižbor a Běleč je to na zříceninu po pohodlné cestě asi 1 km. Zpod spadaného listí už se drala jarní travička a květiny, takže to bylo opravdové setkání s jarem.

   

Vůznice je v těchto místech široký a mělký potok. Muž zde zkoušel rýžovat zlato (bez výsledků), úspěšnější byly děti při posílání šišek a jejich zachytávání níže po proudu:) Dále po proudu jsou též krásné svrchu zalesněné skály.

 

Samotná zřícenina je uprostřed lesa a na malém návrší, dobře dostupná. Pod hradem je několikero laviček a jedna též nahoře na vyhlídce.